IZVEDENI PROJEKTI kaj vse smo postorili

 • Vsi
 • Gospodarstvo
 • Izobraževanje
 • Kultura
 • Okolje/prostor
 • Sociala
 • Šport
 • Ureditev športnih površin z igrali

  Ureditev športnih površin (z igrali) ob Domu krajanov Olge Meglič na Vičavi
  • Šport
 • Dozidava in obnova objekta Vrtca Ptuj

  Dozidava in obnova objekta Vrtca Ptuj - enota Marjetica
  • Izobraževanje
 • Obnova javne razsvetljave

  Energetska obnova javne razsvetljave
  • Okolje/prostor
 • Športna dvorana Mladika

  Energetska sanacija Športne dvorane Mladika
  • Izobraževanje
 • Mestni stadion Ptuj

  Energetska sanacija Mestnega stadiona Ptuj
  • Šport
 • Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

  Sanacija opornega zidu in ureditev parkirnega platoja ob knjižnici Ivana Potrča Ptuj
  • Kultura
 • Vrtec Zvonček

  Nadomestni vrtec Zvonček sodi med večje investicije v zadnje obdobju.
  • Izobraževanje
 • Vrtec Podlesek

  Dograditev vrtca Podlesek Med vrti.
  • Izobraževanje
 • Dom krajanov Rogoznica

  Celovita prenova Doma krajanov Rogoznica
  • Kultura
 • Industrijske cone

  Ureditev industrijskih con ob Puhovi inZagrebški cesti
  • Gospodarstvo
 • Sanacija OŠ Breg

  Investicija v energetsko sanacijo OŠ Breg
  • Izobraževanje
 • Pomožno igrišče

  Pomožno igrišče na Mestnem stadionu
  • Šport
 • Dominikanski samostan

  prenova dominikanskega samostana I. faza, II. faza.
  • Kultura
 • Mestni trg

  Prenova Mestnega trga na Ptuju.
  • Kultura
 • Gasilski dom Podvinci

  Prenova gasilskega doma
  • Sociala
 • Krožišče Puhova ulica

  Izgradnja krožišča na Puhovi cesti z bencinsko črpalko
  • Okolje/prostor
 • Grand hotel Primus

  Izgradnja Grand hotela Primus ob ptujskih termah
  • Gospodarstvo
 • Šolski center Ptuj

  Dograditev in širitev Šolskega centra Ptuj
  • Izobraževanje
 • Športi park Spuhlja

  Investicija in ureditev Športnega parka Spuhlja
  • Šport
 • Kolesarske poti

  Rekonstrukcija in izgradnja kolesarskih poti
  • Okolje/prostor
  • Šport
 • Ureditev Panorame

  Urejanje in prenova Panorame na Ptuju
  • Okolje/prostor
 • Športni park Kicar

  Investicija in ureditev v športnega parka Kicar
  • Šport
 • Športni park Ranca

  Wejkpark na Ranci Ptuj
  • Šport
 • Grajska konjušnica

  Dokončanje prenove grajske konjusnice za potrebe novih dejavnosti
  • Gospodarstvo
 • Trim steza

  Ureditev in prenova trim steze v parku Ljudski vrt
  • Šport
 • Športna dvorana Spuhlja

  Izgradnja večnamenske dvorane v Spuhlji
  • Kultura
  • Šport
 • Investicija v OŠ Olge Meglič – III. faza
  • Izobraževanje
 • Prenova fasade dominikanskega samostana
  • Kultura
 • Izgradnja kopenskega pristanišča na Ptujskem jezeru s potrebno infrastrukturo
  • Gospodarstvo
 • Rekonstrukcija in izgradnja pločnikov, kolesarskih poti in preplastitev cestišč v vseh četrtnih skupnostih Mestne občine Ptuj
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja poslovno trgovskih in prireditvenih centrov na Dornavski cesti (Merkur, Mercator), na Ormoški cesti (Qulandia, Hofer, Mercator center), na Puhovi cesti (Q center), na Zagrebški cesti (Hofer, Jager) in v Rabeljčji vasi (Interspar)
  • Gospodarstvo
 • Bencinska servisa na Dornavski in Zagrebški cesti
  • Gospodarstvo
 • Prenova in dograditev Termalnega parka Term Ptuj
  • Gospodarstvo
 • Industrijska cona Ptuj - komunalno opremljanje zemljišč z najsodobnejšo infrastrukturo in prometnimi povezavami
  • Gospodarstvo
 • Posodobitev kabelsko-komunikacijskega sistema KKS Ptuj
  • Gospodarstvo
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja širokopasovnega optičnega omrežja v ČS Rogoznica (Podvinci,Velovlek, Kicar) in ČS Spuhlja.
  • Gospodarstvo
  • Okolje/prostor
 • Vzpostavitev brezplačnega WIFI omrežja v Mestni občini Ptuj, s ciljem pokrivanja najbolj obiskanih delov mesta prioritetno na območjih javnih kulturnih in izobraževalnih ter turističnih objektov. Za naročnike KKS Ptuj je storitev neomejeno brezplačna, za ostale pa brezplačna 1 uro na dan. Verjamemo, da smo s tem v času izjemnega trenda»pametnih telefonov, tabličnih računalnikov...« povečali kvaliteto bivanja naših občank in občanov ter obiskovalcev in turistov.
  • Gospodarstvo
  • Okolje/prostor
 • Povezava javnih zavodov na širokopasovno optično omrežje: s projektom povezave javnih zavodov v Mestni občini Ptuj s širokopasovnim optičnim omrežjem katerega udejanjamo na podlagi izvedenega dostopa v Arnes optično vozlišče v Šolskem centru Ptuj.
  • Gospodarstvo
  • Okolje/prostor
 • Polaganje širokopasovnega optičnega omrežja sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja sistema 5 in novogradnjami ali rekonstrukcijami druge komunalne infrastrukture na območju Mestne občine Ptuj, z možnostjo brezplačnega priklopa za dosedanje naročnike KKS Ptuj.
  • Gospodarstvo
  • Okolje/prostor
 • Dokončanje izgradnje Pyrinske avtoceste Slivnica–Ptuj
  • Okolje/prostor
 • Vzpostavitev sodobne prometne infrastrukture z izgradnjo krožišč in prenovo Puhove ceste, Potrčeveceste, Dornavske ceste, Ormoške ceste, Zagrebške ceste , Ceste v Terme, ceste proti Suhi veji
  • Okolje/prostor
 • Prenova Narodnega doma Ptuj
  • Kultura
 • Prenova Kulturne dvorane Grajena
  • Kultura
 • Prenova fasade minoritskega samostana
  • Kultura
 • Investicija v OŠ Ljudski vrt – I. in II. faza
  • Izobraževanje
 • Prenova in dograditev hotela Mitra in Park hotela ter prenočišč Šilak in Eva
  • Gospodarstvo
 • Križišče v Spodnjem Velovleku.
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja Puhovega mostu z navezovalnimi cestami
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja in obnova cest v Novi vasi in Podvincih (zaključena I. faza)
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja cestne infrastrukture v navezavi na elektrifikacijo železniške proge (podhod Borovo, drugi tir železnice s protihrupno ograjo)
  • Okolje/prostor
 • Ureditev cestne infrastrukture po mestnih četrteh
  • Okolje/prostor
 • Investicija v OŠ Breg
  • Izobraževanje
 • Prometna infrastruktura
  • Okolje/prostor
 • Izgradnja in obnova cest v Novi vasi in Podvincih (zaključena I. faza),
  • Okolje/prostor
 • Prenova javne razsvetljave v skladu z Zakonom o svetlobnem onesnaževanju
  • Okolje/prostor
 • Podtalnica II. faza – kanalizacija
  • Okolje/prostor
 • Zaščita kakovosti podtalnice dela Dravskega in Ptujskega polja zajema izgradnjo kanalizacijskega omrežja, zamenjavo dotrajanih vodovodov, izgradnjo treh manjših čistilnih naprav in rekonstrukcijocentralne čistilne naprave Ptuj
  • Okolje/prostor
 • EKO Industrijska cona Gajke– nadaljevanje izgradnje Centra za ravnanje z odpadki
  • Okolje/prostor
 • Prenova gasilskega doma Ptuj, Spodnji Velovlek, Spuhlja, Podvinci in Kicar
  • Sociala
 • Obnova vozil in tehnične opreme v prostovoljnih gasilskih društvih Ptuj, Kicar, Podvinci, Grajena, Spodnji Velovlek in Pacinje
  • Sociala
 • Prenova gasilskega doma Turnišče
  • Sociala
 • Dograditev Doma upokojencev Ptuj
  • Sociala
 • Dograditev Zdravstvenega doma Ptuj
  • Sociala
 • Izgradnja večnamenske športne dvorane Campus
  • Šport
 • Izgradnja veslaške proge na Ptujskem jezeru
  • Šport
 • Športni park Podvinci in Grajena
  • Šport
 • Izgradnja vadbenih prostorov s tribunami na Mestnem stadionu
  • Šport
 • Izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo
  • Šport
 • Prenova Kulturnega doma Breg
  • Kultura
 • Prenova Kulturnega doma Turnišče
  • Kultura
 • Prenova Starih zaporov
  • Kultura
 • Celovita prenova Mestnega gledališča Ptuj
  • Kultura

Za optimalno delovanje spletne strani uporabljamo piškotke. Z nadaljevanjem uporabe se strinjate z uporabo teh piškotkov.

POTRDI